Hướng dẫn crop hoạt động Strava để được ghi nhận

Lưu ý: ở màn hình Crop này tuỳ vào đoạn bạn muốn crop nằm ở đầu hay cuối đoạn đường chạy.

Nếu nằm ở đầu thì kéo chấm màu xanh, nếu nằm ở cuối thì kéo chấm màu đen