2. Thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế VISA, Master Card, JSB thông qua cổng VTC Pay