Cách thức tham gia

Chọn một hoặc nhiều giải trực tuyến trên VRun.vn và đăng ký theo hướng dẫn. Bạn có thể chạy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, một mình hoặc với bất kì ai.

Cập nhật kết quả

Hệ thống sẽ tự đồng bộ kết quả từ ứng dụng Strava hoặc Bạn tạo trực tiếp trên website VRun.vn

Phần thưởng

Bạn nhận được thói quen tập luyện sức khoẻ, 01 Huy chương, Giấy chứng nhận điện tử và các phần quà khác của giải.

Giải chạy Online