PVNDB 6 năm đồng hành vững bước

Start  - Finish 

PVNDB 6 năm đồng hành vững bước là giảy chạy nhằm nâng cao sức khoẻ CBNV, tạo thói quen luyện tập thể thao và chào mừng 6 năm thành lập PVNDB.

PVNDB 6 năm đồng hành vững bước là giải chạy trực tuyến, bạn có thể chạy ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chạy một mình hoặc với bất kỳ ai trong thời gian diễn ra giải.

Qualified Activity: Running, Walking

Distances:
Nữ 30Km Nam 45Km

Statistics

Total active athletes

Total distance

Total distance(x2)

Total Activity

Race details

PVNDB đã trải qua chặng đường 6 năm kể từ ngày thành lập, cùng với những thành tựu đáng kể trong hoạt động SXKD, các công tác đoàn thể, an sinh xã hội và các hoạt động phong trào cũng được phát triển mạnh mẽ. Chúng ta, dù là một tập thể có số Công đoàn viên ít nhất trong số các Công đoàn cơ sở, nhưng hoạt động nào cũng tạo ra dấu ấn đặc biệt và những thành công rất đáng tự hào. 
Tiếp nối kết quả của những hoạt động đã diễn ra thời gian qua, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Chi nhánh, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm 06 năm thành lập Chi nhánh, Công đoàn Chi nhánh phối hợp Đoàn Thanh niên phát động Giải chạy Marathon nội bộ “PVNDB 6 năm đồng hành vững bước”. Với khẩu hiệu “Sức khỏe – Đoàn kết – Trách nhiệm”, giải chạy nhằm tiếp tục thúc đẩy sự quan tâm đến Sức khỏe của toàn thể CBNV, đề cao tinh thần Đoàn kết, Trách nhiệm của cá nhân với tập thể. 
Với tinh thần trên, Ban tổ chức (BTC) xin thông báo Điều lệ thi đấu của giải như sau:

I. Đăng ký thi đấu:
1. Chi nhánh được chia làm 5 đội thi đấu, cụ thể:

Đội 1: Phòng GNĐĐ + Giám đốc Phan Kiến Anh (Số áo thi đấu từ số 01 đến số 20)
Đội 2: Phòng TTSP + PGĐ Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên (Số áo thi đấu từ số 21 đến số 30)
Đội 3: Phòng KTKH + PGĐ Trần Chí Kiên (Số áo thi đấu từ số 31 đến số 40)
Đội 4: Phòng Tổng Hợp + PGĐ Đinh Văn Ngữ (Số áo thi đấu từ số 41 đến số 50)
Đội 5: Phòng Kế toán + Kế toán Trưởng Trần Quang Minh (Số áo thi đấu từ số 51 đến số 65)
                
2. Các đội thi đấu sẽ bầu ra Đội trưởng và tiến hành đăng ký thành phần VĐV thi đấu, số áo thi đấu (với số áo đấu quy định ở trên). BTC sẽ cung cấp áo đấu với số áo tương ứng đến các VĐV.
Theo đó, trừ những trường hợp đặc biêt không thể tham gia, đề nghị toàn bộ CBNV chi nhánh tham gia đầy đủ. 
3. Thời gian đăng ký thi đấu: Trong Thứ năm, ngày 13/7/2023. 
4. Đầu mối đăng ký tham gia và hỗ trợ kỹ thuật:
- Đ/c Đặng Hoàng Hải – Bí thư ĐTN
- Đ/c Ngô Việt Hiếu – BCH ĐTN

II. Điều lệ thi đấu: 
Giải chạy được chia làm 2 vòng
+   Vòng Khởi động Online            – chiếm 40% Tổng thành tích toàn giải
+   Vòng Về đích Offline                – chiếm 60% Tổng thành tích toàn giải

A.  Vòng thi Khởi động (Chạy online): hoạt động trực tuyến thông qua App Strava

1. Thời gian chạy:

- Tổng cộng 15 ngày từ (00:00) ngày 16-07-2023 đến (23h59) ngày 30/07/2023.  
- Mỗi ngày VĐV được ghi nhận tối đa 02 hoạt động (tracklog). Tổng thời gian 02 hoạt động được quy định như sau:
   + Mỗi ngày có tối đa 60 phút hoạt động được ghi nhận thành tích (Riêng các ngày Chủ nhật 16/7; 23/7 và 30/7 được hoạt động tối đa 90 phút).
   + Những hoạt động quá thời gian thi đấu phải được Crop và đổi tên trong vòng 24h kể từ thời điểm hoạt động bắt đầu và không muộn hơn ngày cuối cùng của giải.
- Để đảm bảo sức khỏe, VĐV bắt buộc phải nghỉ 01 ngày trong thời gian tham gia giải, VĐV từ lựa chọn ngày nghỉ. Trong trường hợp VĐV chạy liên tục 15 ngày, thì hệ thống sẽ không tính kết quả ngày chạy cuối cùng (ngày 30/7/2023).

2. Ngày thành tích (số km) được nhân đôi: 03 ngày (ngày 16/7; 23/7 và 30/7)

3. Hoạt động hợp lệ: Là hoạt động thỏa mãn các điều kiện:
- Các hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải để ở chế độ công khai
- Tốc độ (Pace) hợp lệ trong khoảng từ 05 phút – 15 phút/1km; tốc độ di chuyển nhanh tối đa 04 phút/ km. Những hoạt động bất thường sẽ được BTC xem xét theo từng trường hợp.

4. Hoàn thành cuộc thi: VĐV sẽ được chứng nhận hoàn thành Vòng thi khởi động khi có tổng quãng đường tối thiểu: 
- Nam: 45 Km
- Nữ: 30 Km
VĐV không hoàn thành cự ly tối thiểu quy định ở trên sẽ được tính kết quả là 0km trong thành tích Vòng thi khởi động của toàn đội.

B. Vòng thi về đích (Chạy Offline):

- Thời gian tổ chức ngày 03/08/2023 (Ngày thành lập Chi nhánh)

- Đường chạy Hồ Thành Công

- Tất cả các thành viên trong đội phải tham gia. VĐV đội nào không tham gia sẽ được tính kết quả là 0km trong thành tích của toàn đội.

- Thời gian chạy: Trong thời gian tối đa 30 phút tại đường chạy Hồ Thành Công

- Kết quả hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải để ở chế độ công khai

C. Cách tính thành tích tập thể; cá nhân:

1. Đối với thành tích tập thể:

Thành tích tập thể = 40% * Thành tích Vòng thi khởi động + 60% * Thành tích Vòng thi về đích * Tỷ trọng thời gian thi đấu hai vòng thi Trong đó:

  + Thành tích Vòng thi khởi động = (Tổng số Km hoàn thành toàn của đội thi đấu) chia cho (Số VĐV trong đội)
  + Thành tích Vòng thi về đích: = (Tổng số Km hoàn thành của đội thi đấu) chia cho (Số VĐV trong đội)
  + Tỷ trọng thời gian thi đấu hai vòng thi: = 37

P/s: 
- VĐV không hoàn thành cự ly tối thiểu ở Vòng Khởi động sẽ được tính là 0km trong Thành tích Vòng thi khởi động.
- VĐV không tham gia Vòng thi về đích mà không có lý do chính đáng được BTC công nhận sẽ được tính là 0km trong Thành tích Vòng thi về đích

2. Đối với thành tích cá nhân:
Thành tích cá nhân = 40% * Thành tích Vòng thi khởi động + 60% * Thành tích Vòng thi về đích * Tỷ trọng thời gian thi đấu hai vòng thi

Award

Cập nhật sau

Rule

1. Thời gian chạy:

- Tổng cộng 15 ngày từ (00:00) ngày 16-07-2023 đến (23h59) ngày 30/07/2023.  
- Mỗi ngày VĐV được ghi nhận tối đa 02 hoạt động (tracklog). Tổng thời gian 02 hoạt động được quy định như sau:
   + Mỗi ngày có tối đa 60 phút hoạt động được ghi nhận thành tích (Riêng các ngày Chủ nhật 16/7; 23/7 và 30/7 được hoạt động tối đa 90 phút).
   + Những hoạt động quá thời gian thi đấu phải được Crop và đổi tên trong vòng 24h kể từ thời điểm hoạt động bắt đầu và không muộn hơn ngày cuối cùng của giải.
- Để đảm bảo sức khỏe, VĐV bắt buộc phải nghỉ 01 ngày trong thời gian tham gia giải, VĐV từ lựa chọn ngày nghỉ. Trong trường hợp VĐV chạy liên tục 15 ngày, thì hệ thống sẽ không tính kết quả ngày chạy cuối cùng (ngày 30/7/2023).

2. Ngày thành tích (số km) được nhân đôi: 03 ngày (ngày 16/7; 23/7 và 30/7)

3. Hoạt động hợp lệ: Là hoạt động thỏa mãn các điều kiện:
- Các hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải để ở chế độ công khai
- Tốc độ (Pace) hợp lệ trong khoảng từ 05 phút – 15 phút/1km; tốc độ di chuyển nhanh mỗi quãng 1km (split pace) tối đa 04 phút/ km. Những hoạt động bất thường sẽ được BTC xem xét theo từng trường hợp.

Leaderboard

Personal Leaderboard

 
 
 
# Athletes Distance Result
{{userRank.totalDistance/1000}}km
km
km
km

Team Leaderboard

# Team/group Registered members Distance (km) Avg Distance/member (km)
/

The race medals