Cách khắc phục lỗi đăng ký giải khi nhận được link qua nền tảng chat?

Cách khắc phục lỗi đăng ký giải khi nhận được link qua nền tảng chat?

Hầu hết đăng nhập sau khi nhận  được link gửi từ BTC hoặc bạn bè bị lỗi bởi vì bạn đã mở luôn link đó trong các nền tảng chat và đăng nhập ngay trong nền tảng đó. Các nền tảng chat không cho phép đăng nhập bên trong nó.

Cách khắc phục rất đơn giản:

Với điện thoại dùng hệ điều hành IOS như iphone bạn mở dấu ba chấm trên góc phải màn hình sẽ hiện ra danh mục bạn chọn để mở tiếp link đó bạn chọn mở bằng Safari hoặc bạn trực tiếp copy link mở bằng trình duyệt ngoài khác tương tự như safari sau đó mới đăng ký tiếp

Với điện thoại dùng hệ điều hành Android: Bạn ấn menu bên dưới và chọn Open in Safari sau đó mới đăng ký tiếp

Dưới đây là hình minh họa mở link đúng cách để đăng ký giải từ  điện thoại sử dụng IOS và điện thoại sử dụng Android

Đối với iphone

 

 

Đối với điện thoại sử dụng Android

 

Trong trường hợp bạn vẫn không đăng ký được giải, vui lòng liên hệ số điện thoại hotline của VRUN.vn 0988078688 để được hỗ trợ

Chúc bạn đăng ký thành công và hoàn thành giải