Thông báo - nâng cấp hệ thống VRUN

Để phục vụ Quý khách được tốt hơn chúng tôi xin thông báo nâng cấp hệ thống chi tiêt như sau:

Thời gian nâng cấp: Từ 06h00 - 07h00 ngày 20/5/2022

Mục đích nâng cấp: Tăng tính năng hệ thống

Các vấn đề xảy ra khi nâng cấp: Dữ liệu của runners sẽ đồng bộ từ Strava sang hệ thống VRUN sau 07h00 ngày 20/5/2022.

Cũng xin lưu ý thêm: Runners hoàn toàn yên tâm không thể mất dữ liệu nếu chưa được động bộ chỉ là việc đồng bộ sẽ chậm hơn bình thường. Runners vẫn thực hiện một hoặc nhiều lần chạy miễn là lưu kết quả trên strava hệ thống sẽ tự đồng bộ sau thời gian nâng cấp.

Trân trọng thông báo và mong các runners thông cảm về việc này!

Admin VRUN