Tinh thần rèn luyện thể thao của Bác Hồ - Chỉ tịch vĩ đại trong lòng mỗi chúng ta.

Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải lo chỉ đạo những công việc hệ trọng của Đảng và đất nước, nhưng Người vẫn dành cho Ngành Thể dục Thể thao sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sâu sát và cụ thể. Người không phải là một nhà chuyên môn về thể dục thể thao, một chuyên gia hay huấn luyện viên một môn thể thao cụ thể

Bác Hồ - tấm gương về tập luyện thể dục thể thao

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở, muốn làm chủ nhân tương lai của đất nước phải rèn luyện đạo đức cách mạng; học tập văn hóa, kỹ thuật chuyên môn, đồng thời phải rèn luyện sức khỏe và thể chất, có khỏe mạnh mới đủ sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ vào những công việc, cuộc sống.

Với lời kêu gọi: “Tôi mong rằng đồng bào ai cũng cố gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập” và điều này đã thành nếp sinh hoạt của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc rèn luyện thân thể | Nhà Văn hóa Thanh niên

Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh luyện tập thể thao của Bác:

Bác Hồ với hoạt động thể dục thể thao - Hướng tới kỷ niệm ngày thể thao  Việt Nam 27/3

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp thể dục thể thao Việt Nam

Việc rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày không việc dành riêng của ai, mỗi chúng ta nên cùng có ý thức tập luyện để tăng cường sức khoẻ sức đề kháng, nhất là trong kì dịch bệnh thì đấy lại càng là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu.