Hướng dẫn đăng kí giải Nam Định Olympic Online 2021 - Vì sức khoẻ toàn dân

Có 2 cách để đăng kí giải:

Cách 1: Mở đường link được cung cấp

(làm theo hướng dẫn)

Cách 2: Vào trang chủ VRun.vn Tìm kiếm giải Nam Định.

Làm theo các bước tiếp: