[VIETCOMBANK 2022] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ GIẢI

Để tham gia giải VIETCOMBANK - RUN & SHARE 2022

Bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản VRun

Bước 2: Đăng kí tham gia giải VIETCOMBANK 

Bước 3: Tải app Strava và kết nối tài khoản Strava với tài khoản VRun

Bước 4: Luyện tập và ghi lại kết quả trong quá trinhy tập luyện trên app Strava (Kết quả này sẽ được đồng bộ trực tiếp lên nền tảng Vrun.vn)

 

Bước 1

 

Bước 2

 

 

 

Bước 3

 

 

Bước 4