Thông báo mở Giải chạy trực tuyến “Chạy ngay, đánh bay nCoV”

Ngày 05/08/2020, Ban điều hành VRUN.vn đã chính thức mở Giải chạy trực tuyến “Chạy ngay, đánh bay nCoV”.

Thông tin giải chạy:

1. Thời gian đăng ký: từ 0h00 ngày 05/08/2020 đến 23h59 ngày 05/09/2020

2. Thời gian giải chạy diễn ra: trong 40 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 05/08/2020 đến 23h59
ngày 14/09/2020 (trong quá trình diễn ra giải, VĐV vẫn tiếp tục được đăng ký)

3. Giá vé: niêm yết trên website VRUN.vn. VRUN.vn sẽ trích số tiền 30.000 VND đối với
mỗi suất đăng ký để chuyển vào hoạt động gây quỹ phòng chống Covid-19.

4. Thông tin chi tiết xin xem tại: Link giải chạy

* * *

Báo Sài Gòn Tiếp Thị Online là cơ quan bảo trợ thông tin cho Giải chạy trực tuyến “Chạy
ngay, đánh bay nCoV”.

Ban điều hành VRUN.vn vui mừng thông báo với các VĐV: Báo Sài Gòn Tiếp Thị Online - một trong những ấn phẩm thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn - nhóm báo kinh tế hàng đầu tại Việt Nam đã đồng ý bảo trợ thông tin cho Giải chạy trực tuyến “Chạy ngay, đánh bay nCoV”.
Sự kiện này cũng giúp VRUN.vn có cơ hội cung cấp những thông tin chính xác với thời gian ngắn nhất tới công chúng về các giải chạy trực tuyến đã, đang và sắp diễn ra; qua đó bắc thêm nhịp cầu thông tin với đông đảo công chúng, làm cho công chúng ngày càng biết đến vị thế, vai trò, hoạt động và thương hiệu VRUN.vn. Thông qua sự hợp tác này, VRUN.vn và Báo Sài Gòn Tiếp Thị Online sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, vì sự phát triển của mỗi bên, vì lợi ích chung của cộng đồng. Đồng thời, giúp VRUN.vn mở rộng đối tượng VĐV, hướng tới các runner đến từ phương Nam.

Ngay trong ngày, Báo Sài Gòn Tiếp Thị Online đã đăng bài viết về Giải chạy trực tuyến “Chạy ngay, đánh bay nCoV” https://www.sgtiepthi.vn/mo-dang-ky-giai-chay-ngay-danh-bay-ncov-gay-quy-ung-ho-cac-chien-binh-ao-trang/